اشکان صنايع روشنايي
نام مدیر عامل:    حميدمير فخرايي
توضیحات: چراغ خياباني، معابر و اتوبان، چراغ صنعتي و كارگاهي، مهتابي كاربرد صنعتي اداري و دكوراتيو
اطلاعات بیشتر ...


مازي نور، صنايع روشنايي
نام مدیر عامل:    زين‌العابدين آباديان
توضیحات: چراغ خياباني، معابر و اتوبان، چراغ پاركي، باغي و فضاي سبز، چراغ پروژكتوري، چراغ تونلي، چراغ صنعتي و كارگاهي، چراغ ضد آب و ضد گرد و غبار، مهتابي كاربرد صنعتي اداري و دكوراتيو، چراغ هالوژن، چراغ سيلندري توكار و روكار، چراغ ضدانفجار
اطلاعات بیشتر ...


مهنور، صنايع روشنايي
نام مدیر عامل:    سيدمحمد علي انتظار قائم
توضیحات: مهتابي كاربرد صنعتي اداري و دكوراتيو
اطلاعات بیشتر ...


نوافرم
نام مدیر عامل:    فرهان‌پورآذري ديزجی
توضیحات: چراغ خياباني، معابر و اتوبان، چراغ پاركي، باغي و فضاي سبز، چراغ صنعتي و كارگاهي، چراغ ضد آب و ضد گرد و غبار، مهتابي كاربرد صنعتي اداري و دكوراتيو، چراغ بيمارستاني، اتاق عمل و مشابه
اطلاعات بیشتر ...


همايه
نام مدیر عامل:    عباس غضنفري
توضیحات: چراغ استوديو و صحنه
اطلاعات بیشتر ...


 

همه اعضا: 35      صفحه شماره: 4  s 1 2 3 4 :صفحات ديگر