شرکت پارس اروند الکتریک

شرکت پارس اروند الکتریک
تاریخ عضویت :
وب سایت : https://parsarvand.com/

مشخصات شرکت :

  • مدیرعامل : وحید فاطمی زاده
  • تلفن: ۷-۸۸۳۱۶۱۴۴ و ۸۸۳۱۸۴۹۹ و ۸۸۸۱۳۳۸۲ و ۵۳۳۳۷۳۰۱-۰۶۱
  • ایمیل: [email protected]

 

گالری تصاویر