صنایع روشنایی نورسازان

صنایع روشنایی نورسازان
تاریخ عضویت : 1378/11/09
وب سایت : http://noorsazan.ir/

مشخصات شرکت :

  • نام مدیرعامل : آقای سید محمد باقر ابن الرضا
  • تلفن : ۵-۳۵۵۹۲۳۳۰-۰۵۱
  • فکس : ۳۵۵۹۲۳۳۶-۰۵۱
  • ایمیل:[email protected]
  • فروشگاه: www.shop.noorsazan.ir
  • محصولات: http://noorsazan.ir/product.aspx
  • آدرس: مشهد – جاده طرقبه- امام رضا ۳۷ 
گالری تصاویر