بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

بازدید اعضای  هیئت مدیره و دبیر انجمن از بیست و هشتمین

نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی ایران

در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران (1403/2/19)

 

بازدید از غرفه شرکت جهان نور

 

بازدید از غرفه شرکت مازی نور

 

بازدید از غرفه شرکت گلنور

 

بازدید از غرفه شرکت ماشین سازی شمال پیروز

 

بازدید از غرفه شرکت آلتون رای

 

 


اشتراک گذاری