تاریخچه

انجمن صنفي سازندگان چراغهاي روشنائي برقي در ايران در سال ۱۳۷۶ توسط هيأت مؤسس اوليه انجمن

آقايان:

  1. مرحوم حبیب صميمي‌نژاد نماینده صنایع روشنایی فجر
  2. حسین احمدي‌زاده نماینده شركت جهان ‌نور
  3. مرحوم شاهكوئي  نماینده شركت مازي ‌نور
  4. ويسه نماینده شركت آرم
  5. مرحوم مهدی زربافي نماینده شركت نوافرم
  6. مرحوم محمد فتحي نماینده صنایع روشنایی نورسازان
  7.  بهرام پلونده نماینده صنایع روشنایی الكتروزر 

در وزارت کار به ثبت رسید.

اين هيأت با تدوين اساسنامه انجمن و تشكيل اولين مجمع عمومي در تاريخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۴ با انتخاب هیات مدیره فعالیت رسمی خودر را آغاز نمود.

 

 

آلبوم تصاویر

اشتراک گذاری