روابط عمومی

به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن در جنبه های مختلف تخصصی و صنفی و نیز با توجه به توسعه ابزار ها و رسانه های مجازی، هيأت مديره با ایجاد بخش مستقلی جهت تحقق این منظور اقدام داشته است.

ابتدا به منظور ایجاد زیرساخت های فنی و تکنیکی لازم، ضمن استفاده و بهره از امکانات اعضاء محترم (و با تشکر از ایشان) مقدمات فنی و زیرساختی لازم تدارک و به خدمت گرفته شده است.

از طرفی با ایجاد یک معماری و ساختار مناسب جهت ارائه ی محتوا، نسبت به تولید محتوا و به روز رسانی آن اقدام شده و به صورت مداوم در حال انجام است.

 

مدیر روابط عمومی: آقای دکتر سید علی میرفخرایی

اشتراک گذاری