شرایط عضویت در انجمن

 

 ۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- متدین به یکی از ادیان رسمی

۳- قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه انجمن

۴- اقامت در حوزه فعالیت انجمن صنفی

۵- پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده بطور مرتب

۶- نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد

۷- شاغل بودن در صنعت یا حرفه مربوطه

۸- داشتن پروانه بهره برداری یا کارت شناسایی و یا گواهی فعالیت صنعتی در زمینه مذکور از وزارت صنایع یا سایر سازمانهای ذیصلاح به تشخیص هیات مدیره

۹- درخواست کتبی از سوی شرکت متقاضی با امضای مدیرعامل شرکت

 

در صورت دارا بودن شرایط و تایید توسط انجمن ، مراتب از طریق دبیرخانه به اطلاع خواهد رسید.

 

فرم پرسشنامه-درخواست عضویت

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن

اشتراک گذاری