کارگروه روشنایی معابر

 

•    همكاري و تعامل با سازمان هاي تاثير گذار و تصميم گيران كليدي مانند توانير، ساتبا، پژوهشگاه نيرو براي پيشبرد طرح هاي بهينه سازي روشنايي معابر

•    پيگيري مطالبات صنفي اعضا مانند پيش نويس قراردادهاي تصويب شده، مطالبات مالي، اجراي بهينه استانداردها و الزامات تصويب شده از توزيع برق هاي سراسر كشور

 

دبیر کارگروه : آقای مهندس امینی

آخرین مصوبات :


لینک عضویت در کارگروه

آلبوم تصاویر

اشتراک گذاری